O NAS

W zawodzie pracuję od 2006 roku. Przez wieloletni okres praktyki zawodowej wykonywałem szereg prac geodezyjno-kartograficznych na terenie całego kraju. Były to zarówno małe i proste zlecenia oraz duże i skomplikowane projekty. Firma rozpoczęła działalność w czerwcu 2017 roku.

Swoją markę buduję przez terminowość, niezawodność oraz pełen profesjonalizm świadczonych usług. Wybierając moje usługi możesz być pewien solidności oraz profesjonalizmu od pierwszego kontaktu po zakończenie zlecenia.

Zapraszamy do skorzystania z usług oraz współpracy:

peron

Klientów Indywidualnych

people

Przedsiębiorstwa i Firmy

laptop

Pracownie i Biura Projektowe

samorzad

Jednostki Administracji Samorządowej

Działamy na terenie:

mapa-2x2

Zapraszamy osobiście.

Wybierz biuro i wyznacz trasę:

OFERTA

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH (KLASYCZNE ANALOGOWE, WEKTOROWE)

Opracowania kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Mapa Analogowa     Mapa Wektorowa 

TYCZENIE BUDYNKÓW

Praca polegająca na wyznaczeniu na działce miejsca posadowienia budynku w stosunku do granic działki oraz istniejących obiektów budowlanych. Jest to czynność przygotowawcza do rozpoczęcia budowy.

Tyczenie Budynku

TYCZENIE SIECI UZBROJENIA TERENU

Geodezyjne wyznaczenie w terenie przebiegu sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych przed rozpoczęciem ich budowy.

Tyczenie Sieci

TYCZENIE PRZYŁĄCZY SIECI UZBROJENIA TERENU

Geodezyjne wyznaczenie w terenie przebiegu przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych przed rozpoczęciem ich budowy.

Obowiązkowi wyznaczenia nie podlegają przyłącza, których podłączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub działce do niej przyległej.

Tyczenie Przyłącza Sieci Uzbrojenia Terenu (Palik)

TYCZENIE INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I LINIOWYCH

Geodezyjne wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a także obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę tj. budynków stacji transformatorowych do 35 m2 , kanalizacji kablowych.

Tyczenie Wału

GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA (MAPA POWYKONAWCZA DO ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI)

Po zrealizowaniu inwestycji w celu zakończenia budowy należy skompletować dla organu architektoniczno-budowlanego dokumentację do odbioru obiektu budowlanego. Jedną ze składowych tej dokumentacji jest mapa powykonawcza, obrazująca położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończonej inwestycji sporządzana w wyniku pomiaru powykonawczego przez geodetę uprawnionego.

Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Celem podziału geodezyjnego działki jest wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu następującej z chwilą podziału. Procedura podziału geodezyjnego może służyć uzyskaniu możliwości podziału prawnego nieruchomości czyli sprzedaż części nieruchomości, darowizny itp.

Podziały Nieruchomości

WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH / WYZNACZENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH / USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNCH

Potrzeba wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zachodzi w różnych przypadkach np. wówczas, gdy zamierzamy ogrodzić naszą nieruchomość lub rozpocząć budowę, a nie mamy pewności co do przebiegu granic.

Wznowienie znaków granicznych to czynności odtworzenia uszkodzonych, zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych . Wznowienie znaków granicznych jest możliwe jeżeli w państwowym zasobie geodezyjnym istnienią dokumenty geodezyjne i kartograficzne pozwalających jednoznacznie odtworzyć granice w terenie.

Wyznaczenia punktów granicznych to czynność polegająca na wyznaczeniu w terenie punktów załamania granic, wcześniej nieoznaczonych w terenie znakami granicznymi na podstawie istniejących dokumentów geodezyjne i kartograficznych.

Ustalenie granic wykonywane jest w przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym nie ma dokumentacji pozwalającej odtworzyć granice lub jeżeli zawarte w niej dane są niewiarygodne.

Wznowienie Znaków Granicznych

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Geodezyjna obsługa inwestycji to ogół czynności geodezyjnych wykonywanych przy realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych.
Zakres czynności geodezyjnych obejmuje m.in. wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą.

INNE PRACE GEODEZYJNE NA ZLECENIE KLIENTA

Wykonuje szereg innych prac tj. np. mapy do celów prawnych, niwelacje posadzek wielkopowierzchniowych, obliczenia objętości materiałów sypkich, pomiar przekrojów, pomiar powierzchni użytkowych, pomiar objętości kubaturowych, pomiar wysokości, pomiar spadków itd.

Inne Prace

GEODEZJA RYNEK

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Dominik Rynek

KONTAKT:
725-946-448
 geodezjarynek@wp.pl

W związku z terenowym charakterem pracy
przed wizytą w biurze proszę o kontakt telefoniczny.

BIURA:

67-410 SŁAWA
      NOWY RYNEK 23C

66-130 BOJADŁA
      CMENTARNA 3

pon.-sob. 8:00 - 16:00

NIP: 9730872912
REGON: 080276850
Nr konta bankowego
19 1870 1045 2078 1015 0854 0001

Skontaktuj się z nami